Kistefos AS har gjennomført en plassering av et nytt usikret obligasjonslån på NOK 600 millioner med forventet forfallsdato 8. november 2021. Obligasjonen vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Nettoprovenyet fra den nye obligasjonen vil bli benyttet til delvis refinansiering av eksisterende obligasjonsgjeld, samt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.

I forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet har Kistefos AS kjøpt tilbake i størrelsesorden NOK 320 millioner i det eksisterende obligasjonslånet «KIST04 PRO» (ISIN: NO0010779291) til kurs 105,5.

ABG Sundal Collier og DNB Markets var tilretteleggere for obligasjonslånet.