Kim Hedegaard Sörensen är utbildad vid universitet i Danmark och har även en Masterutbildning i ekonomi samt en Executive MBA från IMD. Sedan 1994 har Kim Hedegaard Sörensen arbetat internationellt i olika ledande befattningar inom AP Möller – Maersk, bland annat som Strategichef i Maersk Line, VD för Maersk Filipinas och senast som VD Europé Region, Damco.

 
«Kim Hedegaard Sörensen har en betydelsefull branscherfarenhet från internationell shipping, transport och logistik, säger Henning E. Jensen, koncernchef för TransAtlantic. Vi är mycket glada att få välkomna honom till TransAtlantic och är övertygade om att Kim Hedegaard Sörensens professionella erfarenhet, ledarskap och strategiska styrka kommer att bana framgångar för TransAtlantic, Industrial Shipping.»

 

Verksamheten inom Industrial Shipping består av fem olika divisioner med sammanlagt 50 fartyg som samverkar för att uppnå maximal utnyttjandegrad för fartygen och hög service åt TransAtlantics kunder. Verksamheten är fokuserad på kontraktsbaserade transporter, främst för nordisk basindustri men även för stora internationella aktörer.
TransAtlantic består av affärsområdena Industrial Shipping med säte i Göteborg och Viking Supply Ships med säte i Köpenhamn, tidigare benämnt Offshore/Icebreaking.

 

Percy Österström, nuvarande VD för Industrial Shipping, lämnar över den dagliga verksamheten för att helt fokusera på att utveckla affärsområdets växande marknad och stärka kundrelationer i rollen som Senior Vice President. Percy Österström träder även in som medlem i Industrial Shippings styrelse.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta informationschef Carina Dietmann tel. 031-763 2334

 

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt kontor i ytterligare nio länder i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Icebreaking/Offshore, det senare verksamt under namnet Viking Supply Ships. Fartygsflottan består av sammanlagt 63 fartyg och bolaget har cirka 950 anställda. Omsättningen för Q4 2010 – Q3 2011 uppgick till MSEK 2 700. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i fem divisioner; Bulk, Container, RoRo Baltica Short Sea Bulk och Integrated Logistics. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

 

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2012 kl. 14.15

Download presentation