Styret har ansatt Tom Ruud som hans etterfølger.
Henning E. Jensen vil fortsatt være tilknyttet Kistefos og følge opp diverse engasjementer samt være rådgiver for styret.