Vi henviser til pressemelding datert 10. desember vedr. plassering av ny obligasjon. Kistefos AS har 19. desember 2014 kvittert ned NOK 100 millioner av selskapets egenbeholdning i KIST01 (ISIN: NO0010650757).

Nytt utestående beløp i KIST01 er NOK 400 millioner.

Kontaktperson: Olav Haugland, CFO, , +47 23 11 70 00, +47 91 54 18 09.