Obligasjonslånet vil være 3-årig og ha en ramme på MNOK 750. Deler av finansieringen vil benyttes til å erverve obligasjoner i Kistefos AS 12/15 FRN (ISIN NO0010650757). Finansieringen forventes å være på plass i løpet av desember 2013.
Tilretteleggere er Pareto Securities og Swedbank First Securities.
For ytterligere informasjon vises til investor presentasjon tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Kontaktperson:
Olav Haugland, CFO, ,
Tel: +4723117000
mobil +4791541809

Download presentation