Kistefos har vært en aktiv eier i selskapet siden starten i 2008. I eierperioden har Phonero vokst til å bli Norges nest største tjenesteleverandør på bedriftsmarkedet, med over 30 000 kunder og med over 250 000 brukere.

Kistefos vil etter gjennomføring av transaksjonen motta et samlet vederlag for sin eierandel på ca. MNOK 400, hvilket innebærer en regnskapsmessig gevinst på ca. MNOK 250.

Gunnar Jacobsen, investeringsdirektør i Kistefos, sier: ”Phonero-engasjementet har vært svært vellykket for Kistefos med et samlet proveny på mer enn 1 milliard kroner gjennom transaksjonene med Norvestor og Telia. Grunnlaget ble lagt med en venture-investering i 2008 som gjennom organisk og strategisk vekst har vokst til å bli den største B2B-fokuserte tjenesteleverandøren i Norge. Kistefos har vært en betydelig eier i Phonero siden etableringen, og selskapet har vært en viktig del av vår satsning på teknologi- og bedriftstjenester. Sammen med et dyktig team ledet av Thore Berthelsen, har vi gjennomført flere vellykkede strategiske prosesser i Phonero.»

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt investeringsdirektør Gunnar Jacobsen ().

————————————-

Kistefos disposes its shares in Phonero

Kistefos, together with other shareholders, have today agreed to sell 100 % of the shares in Phonero to Telia Company AB (“Telia”). The transaction is pending approval from the Competition Authority in Norway.

Kistefos has been an active shareholder in Phonero since the company was established in 2008. During our ownership period, Phonero has grown to become Norway’s second largest service provider in the Norwegian business market with more than 30 000 clients and with more than 250 000 subscribers.

Following the completion of the transaction, Kistefos will receive a total compensation of approximately MNOK 400, which implies an accounting gain of approximately MNOK 250.

Gunnar Jacobsen, investment director in Kistefos states: “The investment in Phonero has been very successful for Kistefos with total proceeds of above NOK 1 billion from the transactions with Norvestor and Telia. It all started with a venture investment in 2008, which through organic and strategic development has grown to become the largest B2B focused provider in Norway. Kistefos has been a significant owner in Phonero since the start and the company has been an important part of our focus on technology- and business services. We have, together with a strong team lead by Thore Berthelsen, completed several successful strategic processes in Phonero.”

For further information, please contact Gunnar Jacobsen, investment director ().