Kistefos har i dag underskrevet avtale med Amedia om kjøp av Digitale Medier 1881 AS via heleid datterselskap. Digitale Medier 1881 tilbyr digitale katalogtjenester og digitale tjenester som 1881.no,  eiendomspriser.no og regnskapstall.no. Selskapet forventer i år en omsetning på over 180 millioner kroner og et brutto driftsresultat på over 38 millioner.

Saken vil bli meldt til Konkurransetilsynet umiddelbart og partene avventer en godkjenning fra konkurransemyndighetene før transaksjonen gjennomføres. Overtagelsen forventes å finne sted i første kvartal 2017.

Digitale Medier 1881 (1881.no) vil med transaksjonen bli samordnet med virksomheten til Opplysningen 1881. Kistefos, som har vært på eiersiden i Opplysningen 1881 siden 2007, vil fremover eie og videreutvikle begge selskapene. Digitale Medier 1881 tilbyr digitale katalogtjenester, og har sin hovedvirksomhet rettet mot SMB-markedet (Små og mellomstore bedrifter) med rangering og eksponering på 1881.no og i mobile kanaler.  Opplysningen 1881 tilbyr nummeropplysning på telefon og sms i tillegg til andre brukerbetalte tjenester.

«Digitale Medier 1881 er veldrevet og lønnsomt. Amedia har vært en god eier som har videreutviklet virksomheten på en offensiv måte siden konsernet overtok eierskapet av selskapet sommeren 2013. Vi ser nå fram til å satse videre på den posisjonen og markedskraften Digitale Medier 1881 har bygget opp, i form av en godt samordnet operasjon med Opplysningen 1881,» sier investeringsdirektør Gunnar Jacobsen i Kistefos.

CFO i Amedia og styreleder i Digitale Medier 1881, Gisle Torheim, mener det er industrielt riktig og en framtidsrettet løsning for selskapet at Kistefos nå overtar. «Amedias kjernevirksomhet er mediehusene, og vi velger å konsentrere vår virksomhet i enda sterkere grad rundt produksjonen av godt redaksjonelt innhold. Eierskiftet er derfor fornuftig og vil bidra til et skarpere og mer dedikert eierfokus på katalog- og listingsmarkedet,» sier Torheim i en kommentar.

Digitale Medier 1881 og Amedia vil videreføre et samarbeid på utvalgte områder som tjener begge parter. To av datterselskapene til Digitale Medier 1881, Prisguide AS og Karriere.no AS, er ikke omfattet av transaksjonen og vil bli integrert i Amedias øvrige virksomhet.

Digitale Medier 1881 er den nest største aktøren i det norske katalog- og listingmarkedet på nett, etter Eniro (Gule Sider). På mobil er de to aktørene jevnstore. Digitale Medier 1881 har hatt jevn og god trafikkvekst de siste årene, og 1881.no er blant de 20 mest besøkte nettstedene i Norge. Mer enn totalt 1,4 millioner unike besøkende bruker tjenesten hver uke. Digitale Medier 1881 har sitt hovedkontor i Nydalen med ca 100 ansatte.

«Digitale Medier 1881 er en svært sterk nasjonal merkevare med en sterk markedsposisjon og betydelig distribusjonskraft, som vi tror det er mulig å utvikle videre på en god og offensiv måte. Vi overtar en moderne organisasjon med svært kompetent ledelse og medarbeidere, som vi ser fram til å jobbe videre med,» sier Gunnar Jacobsen i Kistefos.

 

Kontaktopplysninger:

Gunnar Jacobsen, Kistefos              

Gisle Torheim, Amedia                     (tlf: 40 28 02 08)