Deler av finansieringen vil benyttes til å erverve obligasjoner i Kistefos AS 12/15 FRN (ISIN NO0010650757) på visse vilkår til kurs 102.50% av pari. Finansieringen forventes å være på plass i løpet av desember 2014.

 

Tilretteleggere er Pareto Securities og Swedbank.

Kontaktperson:

Olav Haugland, CFO, ,

+47 23 11 70 00, +47 91 54 18 09

 

Download presentation