Kistefos AS har engasjert ABG Sundal Collier og DNB Markets til å gjennomføre investormøter fra og med mandag 14. november samt å bistå med refinansieringen av KIST02 PRO, selskapets utestående obligasjonslån.

Selskapet har til hensikt å utstede et nytt 3-årig senior usikret obligasjonslån i NOK etter investormøtene. Som en del av refinansieringen vil selskapet tilby tilbakekjøp på 101 % av par av KIST02 PRO som vil være betinget av tegning i den nye obligasjonen.

kistefos-company-update-november-2016

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

ABG Sundal Collier ASA: Jon Erlend Arnesen,

Tel: +47 22 01 60 32

e-mail:

 

DNB Markets: Nils-Jørgen Fimland,

Tel: +47 24 16 90 23

e-mail:

 

—————————————————————-

Kistefos AS – new bond issue

Kistefos AS has mandated ABG Sundal Collier and DNB Markets to arrange a series of investor meetings commencing on Monday 14th November as well as to advice on the refinancing of KIST02 PRO, the company’s outstanding bond.

Following the investor meetings, the company intends to issue a new 3-year senior unsecured bond in NOK. As a part of the refinancing, the company will offer a buyback of KIST02 PRO at 101% of par, which will be contingent upon subscription in the new bond.

For further information, please contact:

 

ABG Sundal Collier ASA: Jon Erlend Arnesen,

Tel: +47 22 01 60 32

e-mail:

 

DNB Markets: Nils-Jørgen Fimland,

Tel: +47 24 16 90 23

e-mail: