Kistefos AS har engasjert ABG Sundal Collier og DNB Markets til å gjennomføre investormøter fra og med mandag 30. oktober 2017. Avhengig av blant annet rådende markedsforhold, vil et nytt NOK-denominert senior usikret obligasjonslån med flytende rente og forventet løpetid på fire år kunne følge. I forbindelse med den mulige utstedelsen vil selskapet vurdere å tilby et betinget tilbakekjøp av sitt utestående obligasjonslån med ticker «KIST04 PRO» (ISIN NO0010779291), som forutsetter tegning i det nye obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

ABG Sundal Collier ASA: Marius Opstad,
Tel: +47 22 01 61 66
e-mail: 

DNB Markets: Nils-Jørgen Fimland,
Tel: +47 24 16 90 23
e-mail: 

 

Kistefos AS has mandated ABG Sundal Collier and DNB Markets to arrange a series of fixed income investor meetings commencing on Monday 30 October  2017.A NOK denominated senior unsecured floating rate bond issue with an expected tenor of four years may follow, subject to inter alia market conditions. As part of the potential new bond issue, the company may offer a conditional buyback of its outstanding bond with ticker «KIST04 PRO» (ISIN NO0010779291), which will be contingent upon subscription in the new bond.

For further information, please contact:

ABG Sundal Collier ASA: Marius Opstad,
Tel: +47 22 01 61 66
e-mail: 

DNB Markets: Nils-Jørgen Fimland,
Tel: +47 24 16 90 23
e-mail: